Scroll to top

Warszawska Syrenka 2023

Informujemy, że Ośrodek Kultury w Dzielnicy Wesoła m.st. Warszawy jest organizatorem eliminacji dzielnicowych 46. Konkursu Recytatorskiego „Warszawska Syrenka”. 

Konkurs adresowany jest do dzieci i młodzieży ze szkół podstawowych.

Uczestnikami przesłuchań tego etapu (poziom powiatowy – patrz. regulamin konkursu) mogą być jedynie laureaci eliminacji szkolnych w Dzielnicy Wesoła m. st. Warszawy (tylko pierwsze miejsca z danej kategorii wiekowej).

Organizowane przez nas eliminacje odbędą się 28 i/lub 29 marca o godz. 10:00 w siedzibie Ośrodka Kultury przy ul. Starzyńskiego 21.

Oryginały kart zgłoszeń należy dostarczyć do 14 marca 2023 r. do Ośrodka Kultury.

Osobą odpowiedzialną za przebieg eliminacji jest p. Anna Bielska – tel. 798 872 333 lub 22 773 55 99, program.ok@domkulturywesola.net.