Scroll to top

Świąteczna pocztówka – dzielnicowy konkurs plastyczny dla dzieci i młodzieży

Przedmiotem konkursu jest wykonanie pracy plastycznej przedstawiającej świąteczną pocztówkę wykonaną w dowolnej technice płaskiej (np. rysunek, grafika, malarstwo, kolaż, wyklejanka). Zachęcamy do korzystania z całego bogactwa motywów i tradycji towarzyszącym obchodom świąt Bożego Narodzenia. Niech będzie to pocztówka, którą sami byśmy chcieli dostać na święta, albo wysłać swoim bliskim.

Celem konkursu było pobudzenie kreatywności oraz wyobraźni dzieci i młodzieży, rozwój ich umiejętności plastycznych, wrażliwości estetycznej, popularyzacja różnorodnych technik plastycznych oraz kształcenie i wychowanie dzieci poprzez sztukę.

Prace zostaną ocenione poprzez głosowanie publiczności na Świątecznym Kiermaszu Bożonarodzeniowym, który odbędzie się 9 grudnia na parkingu przy Urzędzie Dzielnicy Wesoła. Głos będzie można oddać w godz. 10-13 przy stoisku Ośrodka Kultury Wesoła.

Podstawowe informacje:

  • Konkurs skierowany jest do dzieci i młodzieży z terenu Dzielnicy Wesoła m.st. Warszawy. Konkurs zostanie przeprowadzony w następujących kategoriach: 6-9 lat, 10-13 lat, i 14-18 lat.
  • Wymagania: dowolna technika plastyczna, forma płaska, format A5.
  • Termin składania prac konkursowych: 27.11.2023 r.
  • Prace wraz z poprawnie wypełnioną kartą zgłoszenia należy dostarczyć osobiście do Ośrodka Działań Twórczych „Pogodna” przy ul. Jana Pawła II 25, 05-077 Warszawa do 27.11.2023 r.

Dla laureatów konkursu przewidziane są NAGRODY RZECZOWE.