Scroll to top

Magiczna Irlandia

Przedmiotem konkursu jest wykonanie pracy plastycznej w dowolnej technice, której tematem będzie odpowiedź na pytanie: Czym dla mnie jest magiczna Irlandia?

Celem konkursu jest pobudzenie kreatywności oraz wyobraźni dzieci i młodzieży, rozwój ich umiejętności plastycznych, wrażliwości estetycznej, popularyzacja różnorodnych technik plastycznych oraz kształcenie i wychowanie dzieci poprzez sztukę jak również zachęcenie dzieci do zdobywania wiedzy na temat różnych zakątków świata.

Konkurs kierowany jest do dzieci i młodzieży z terenu Dzielnicy Wesoła m.st. Warszawy. Konkurs zostanie przeprowadzony w dwóch kategoriach wiekowych:

  • 6-9 lat
  • 10-14 lat

Prace wraz z wypełnioną kartą zgłoszenia należy dostarczyć osobiście do 24.05.2024 r. na poniższy adres:

Ośrodek Działań Twórczych „Zielona”, ul. Wilanowska 3, 05-075 Warszawa-Wesoła

REGULAMIN i KARTA ZGŁOSZENIA:

Regulamin konkursu plastycznego MAGICZNA IRLANDIA

Karta zgłoszenia