Scroll to top

Numer konta

ZASADY OPŁAT

Prosimy o dokonywanie wpłat za zajęcia z góry, w terminie umożliwiającym wpływ pieniędzy do 10 dnia każdego miesiąca. Brak potwierdzenia wpłaty, uniemożliwia uczestnictwo w zajęciach.

Numer konta:

50 1020 1127 0000 1102 0251 5526

W treści operacji prosimy wpisać:

– imię i nazwisko uczestnika sekcji,

– nazwę sekcji i miejsce zajęć („Starzyńskiego” , „Pogodna” lub „Zielona”),

– miesiąc, którego opłata dotyczy.