Scroll to top

Karnawał na świecie – dzielnicowy konkurs plastyczny dla dzieci i młodzieży

Przedmiotem konkursu było wykonanie pracy plastycznej przedstawiającej sposób świętowania
karnawału w różnych zakątkach świata. Naszym celem było zachęcić dzieci i młodzież do skupienia się na miejscach i tradycjach mniej oczywistych i znanych. Uczestnicy mogli sięgnąć do dawnych, niepraktykowanych już zwyczajów, miejsc bliższych naszej codzienności, rodzinnych tradycji czy egzotycznych zakątków świata.

Celem konkursu było pobudzenie kreatywności oraz wyobraźni dzieci i młodzieży, rozwój ich umiejętności plastycznych, wrażliwości estetycznej, popularyzacja różnorodnych technik plastycznych oraz kształcenie i wychowanie dzieci poprzez sztukę.

Zgłoszenia mogły wpływać od 1 grudnia 2022 r. do 16 stycznia 2023 r. Prace mogły być wykonane samodzielnie lub pod kierunkiem nauczyciela/instruktora. Łącznie wpłynęło do nas 41 prac w trzech kategoriach wiekowych: 6-9 lat, 10-13 lat, 14-18 lat. Zwycięzców i osoby wyróżnione wyłoniło jury w składzie:

 • Maria Surawska
 • Urszula Kowal-Gajewska
 • Magda Przanowska

(Sekretarz: Ewa Przanowska)

Ogłoszenie wyników oraz wręczenie nagród miało miejsce 5 lutego 2023 r. podczas wernisażu wystawy prac konkursowych w Ośrodku Działań Twórczych „Pogodna”.

Wystawa będzie dostępna dla oglądających do 4 marca.

Część nagród została ufundowana przez:

Lista laureatów

Kategoria 6-9 lat

 • I miejsce – Kaja Maros – praca przygotowana pod kierunkiem p. Katarzyny Krauze-Pietrzak w klubie Kościuszkowca
 • II miejsce -Antoni Kaniewski – praca przygotowana pod kierunkiem p. Katarzyny Krauze-Pietrzak w klubie Kościuszkowca
 • III miejsce – Róża Bramowicz – praca przygotowana pod kierunkiem p. Bożeny Klasy, ODT Pogodna
 • Wyróżnienie – Tymon Bramowicz – SP 385
 • Wyróżnienie – Ilona Chyruk – praca indywidualna
 • Wyróżnienie – Natalia Dudziak – praca przygotowana pod kierunkiem p. Anny Pawlikowskiej, SP 171
 • Wyróżnienie – Emilia Ewertowska – praca przygotowana pod kierunkiem p. Bożeny Klasy, ODT Pogodna
 • Wyróżnienie – Aleksander Piotrowicz – praca przygotowana pod kierunkiem p. Anny Pawlikowskiej, SP 171
 • Wyróżnienie – Nina Rodak – Autorska Szkoła Podstawowa nr 12

Kategoria 10-13 lat

 • I miejsce – Hanna Smolna – praca przygotowana pod kierunkiem p. Bożeny Klasy, ODT Pogodna
 • II miejsce – Nataniel Cybula – praca przygotowana pod kierunkiem p. Bożeny Klasy, ODT Pogodna
 • III miejsce – Anna Janiczek – praca przygotowana pod kierunkiem p. Bożeny Klasy, ODT Pogodna
 • wyróżnienie – Aleksandra Giżyńska – praca przygotowana pod kierunkiem p. Ilony Leszko
 • wyróżnienie – Anna Niewęgłowska – praca indywidualna

Kategoria 14-18 lat

 • I miejsce – Alicja Cordova – praca przygotowana pod kierunkiem p. Bożeny Klasy, ODT Pogodna
 • II miejsce – Pola Krupa – praca indywidualna
 • III miejsce – Maria Dragan – praca przygotowana pod kierunkiem p. Bożeny Klasy, ODT Pogodna