Scroll to top

Kontakt

OŚRODEK KULTURY W DZIELNICY WESOŁA M. ST. WARSZAWY
ul. Starzyńskiego 21
05-075 Warszawa

telefon ogólny – 22 773 61 88
kadry, księgowość – 22 773 61 93
program, sekcje – 22 773 55 99, 517 217 680

 

e-mail: wesolakultura@domkulturywesola.net

Dyrektor – Edward Kalisz
dyrektor@domkulturywesola.net

Zastępca Dyrektora – Monika Cichy
zastepca.dyrektora@domkulturywesola.net

Główny księgowy – Sybilla Gizińska-Olech
finanse@domkulturywesola.net

Program i promocja Ośrodka Kultury – Anna Bielska
program.ok@domkulturywesola.net

Sekcje Ośrodka Kultury – Joanna Kulita
sekcje.ok@domkulturywesola.net

Administracja i zamówienia publiczne – Lech Skibniewski
administracja@domkulturywesola.net

Księgowość, płace – Monika Hajtałowicz
kadry@domkulturywesola.net

Kadry, umowy cywilnoprawne – Magdalena Syska
kadry.ok@domkulturywesola.net

Sprawy organizacyjno-kancelaryjne – Dorota Nowicka
wesolakultura@domkulturywesola.net

Koordynator Miejsca Aktywności Lokalnej – Anna Bielska
mal@domkulturywesola.net

Koordynator wolontariatu – Katarzyna Badziak
wolontariat@domkulturywesola.net

OŚRODEK DZIAŁAŃ TWÓRCZYCH „POGODNA”
Filia Ośrodka Kultury w Dzielnicy Wesoła m.st. Warszawy
ul. Jana Pawła II 25, 05-077 Warszawa

tel. 22 100 58 59
tel. kom. 514 030 741

Kierownik Filii ODT „Pogodna” – Monika Cichy
(w zastępstwie Justyny Krakowskiej)

kierownik.pogodna@domkulturywesola.net

Program i promocja Filii ODT „Pogodna” – Agnieszka Małecka program.pogodna@domkulturywesola.net

Sekcje Filii ODT „Pogodna” – Anna Matejak                          sekcje.pogodna@domkulturywesola.net

Wystawy – Ewa Przanowska
wystawy@domkulturywesola.net

OŚRODEK DZIAŁAŃ TWÓRCZYCH „ZIELONA”
Filia Ośrodka Kultury w Dzielnicy Wesoła m.st. Warszawy
ul. Wilanowska 3, 05-075 Warszawa

sekcje – 22 506 51 57
program – 22 506 51 59
tel. kom. – 514 047 332

Kierownik Filii ODT „Zielona” – Maria Wrzesińska
kierownik.zielona@domkulturywesola.net

Sekcje Filii ODT „Zielona” – Justyna Rybińska-Gut
sekcje.zielona@domkulturywesola.net

Audiowizualizacja i Program Filii ODT „Zielona” – Marlena Twardowska
program.zielona@domkulturywesola.net