Scroll to top

BIP

Zarządzenie w sprawie ogłoszenia konkursu na kandydata na dyrektora Ośrodka Kultury w Dzielnicy Wesoła

Informujemy o Zarządzeniu nr 801/2024 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 6 maja 2024 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Ośrodka Kultury w Dzielnicy Wesoła m.st. Warszawy.

Pełny tekst Zarządzenia wraz z załącznikami znajduje się na stronie internetowej pod adresem https://bip.warszawa.pl/NR/exeres/D07618EE-D2D0-4436-A9BD-6748D9CEC291,frameless.htm