Scroll to top

STANOWISKO KOMPUTEROWE

Pierwsze stanowisko komputerowe z dostępem do internetu i drukarką, przeznaczone dla naszych mieszkańców z Ukrainy, zostało zorganizowane w Wesołej w Filii Ośrodka Kultury Centrum Działań Twórczych „Pogodna” przy ul. Jana Pawła II 25. W ten sposób chcemy wesprzeć osoby z Ukrainy w poszukiwaniu lub świadczeniu pracy, załatwianiu przez internet spraw urzędowych, poszukiwaniu mieszkania, czy wyszukiwaniu przydatnych informacji. Stanowisko jest dostępne bezpłatnie od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-16.00. Jest możliwość przygotowania sobie kawy lub herbaty w pomieszczeniu socjalnym.

W godzinach porannych w salach niedaleko stanowiska odbywają się odpłatne zajęcia dla dzieci, w których udział mogą brać również dzieci osób korzystających z komputera – rodzic może wtedy swobodnie popracować.

Pełna oferta zajęć na www.strefazajec.pl.


Перший комп’ютер з доступом до інтернету та принтером, призначений для наших мешканців з України, був організований у Весолі в Філії Культурного Центру Творчої Діяльності «Погодна» за адресою вулиця Яна Павла ІІ, 25. Таким чином, ми хочемо підтримати біженців у пошуку або наданні роботи, вирішенні адміністративних питань через інтернет, пошуку житла та корисної інформації. Запрошуємо до безкоштовного користування з понеділка по пятницю в годинах 8.00 – 16.00. У соціальній кімнаті можна приготувати каву або чай.

В ранкових годинах у кімнатах біля комп’ютерного столу проводяться платні заняття для дітей, в яких також можуть брати участь діти осіб, які користуються комп’ютером – у цей час батьки можуть вільно працювати на комп’ютері.

Повна пропозиція занять на сайті www.strefazajec.