Scroll to top
Wystawa prac Laureatów konkursu plastycznego „Skąd się bierze prąd”
11:00 7 listopada 2022 do 11:00 25 listopada 2022
Ośrodek Działań Twórczych „Pogodna”, ul. Jana Pawła II 25, 05-077 Warszawa Zobacz dojazd

Wystawa prac Laureatów konkursu plastycznego „Skąd się bierze prąd" zorganizowanego z okazji 25-lecia Urzędu Regulacji Energetyki w październiku 2021 r. dla uczniów klas 7-8 szkół podstawowych. Konkurs cieszył się bardzo dużym zainteresowaniem – do Urzędu wpłynęło ponad 1,7 tys. prac - ale również wysokim poziomem artystycznym i merytorycznym młodych uczestników, co było nie lada wyzwaniem dla Kapituły oceniającej prace plastyczne. Ze względu na ogromne zróżnicowanie prac, kreatywność ich Autorów, oryginalność oraz wysoki poziom artystyczny oraz bardzo ciekawy przekaz dotyczący rozumienia zagadnień związanych z wytwarzaniem energii w różnych źródłach, Kapituła zdecydowała się na wyróżnienie i przyznanie łącznie 50 nagród. Wyłoniono trzech Laureatów oraz przyznano 47 Wyróżnień. Uczestnicy Konkursu oprócz umiejętności artystycznych pokazali w swoich pracach, że posiadają wiedzę i dojrzałe przemyślenia na temat szeroko pojętej energetyki oraz źródeł wytwarzania energii elektrycznej. Efektem tego było ujęcie technikami plastycznymi nie tylko tematyki tradycyjnych źródeł energii, ale też tych stanowiących coraz większą część naszej energetyki źródeł odnawialnych, jak m.in. energia z wiatru, słońca, czy energia z wnętrza ziemi (geotermia). Prace nie tylko w bardzo zróżnicowany sposób pokazywały, jakie są źródła energii elektrycznej, ale też jaką drogę przebywa energia od miejsca jej wytworzenia do gniazdka w ścianie. Dużo miejsca Autorzy prac poświęcili też tematom związanym z ochroną klimatu i wynikającym z tego wyzwaniom transformacji energetycznej.
Wystawę będzie można oglądać od 7.11 do 25.11, wstęp wolny

Gdzie?

Udostępnij Wydarzenie