Scroll to top
Maszyna ruszyła… Mieszkańcy czytają Lema #roklema
08:00 1 czerwca 2021 do 22:00 12 września 2021
Ośrodek Kultury w Dzielnicy Wesoła m.st. Warszawy, Stefana Starzyńskiego 21, 05-075 Warszawa Zobacz dojazd

3…2…1… START! MASZYNA RUSZYŁA…

W tym roku obchodzimy 100 rocznicę narodzin Stanisława Lema. Z tej okazji zapraszamy Was do udziału we wspólnym projekcie – razem, dzielnicowo przeczytamy jedno z opowiadań z dobrze wszystkim znanego zbioru pt. „Bajki Robotów”. W projekcie finansowanym z Funduszu Edukacji Kulturalnej m.st. Warszawy czekają na Was futurystyczne warsztaty warsztaty, wspólne czytanie „Maszyny Trurla” oraz wielki finał, 12 września z wernisażem, koncertem, pokazem laserowym. A to tylko część atrakcji przygotowanych przez Ośrodek Kultury w roku Lema. Odpalamy rakietę i wybieramy się w kosmiczną podróż po świecie pisarza.

Dołącz do nas!

Pracownicy Ośrodka Kultury w Dzielnicy Wesoła już przeczytali swoje fragmenty. Nie czekaj – zgłoś się i Ty i razem z nami stwórz videobook jednego z opowiadań Stanisława Lema. 

  100 lat Lema
  - czytanie Lema przez mieszkańców Wesołej w 100. rocznicę urodzin

  Wypełnienie zgłoszenia wiąże się z przetwarzaniem danych osobowych zawartych w powyższym zgłoszeniu przez Administratora Danych Ośrodek Kultury w Dzielnicy Wesoła m.st. Warszawy, 05-075 Warszawa, ul. Starzyńskiego 21 w celu uczestniczenia w wydarzeniu 100 lat Lema – czytanie Lema przez mieszkańców Wesołej w 100. rocznicę urodzin autora.

  Karta zgłoszenia:

  Zgoda na wykorzystanie wizerunku oraz umieszczenie filmiku video na stronie www Ośrodka Kultury w Dzielnicy Wesoła m. st. Warszawy oraz w mediach społecznościowych:

  na przetwarzanie i nieodpłatne oraz nieograniczone czasowo wykorzystanie mojego wizerunku poprzez zamieszczenie filmiku video w moim wykonaniu na stronie internetowej Ośrodka Kultury w Dzielnicy Wesoła m.st. Warszawy (www.domkulturywesola.net) oraz w mediach społecznościowych (www.facebook.com/okwesola, www.instagram.com/ok_wesola, www.youtube.com/channel/UC_B5hWmFCdGp99d2N2tpa0w) Ośrodka zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. 2019 poz.1231). Przysługuje mi prawo do cofnięcia zgody na wykorzystanie filmiku, w dowolnym momencie od jego przekazania Ośrodkowi Kultury w Dzielnicy Wesoła m. st. Warszawy. Cofnięcie zgody skutkuje natychmiastowym usunięciem filmiku ze wszystkich kanałów przekazu.

  na umieszczenie mojego pełnego imienia i nazwiska na stronie internetowej Ośrodka Kultury w Dzielnicy Wesoła m.st. Warszawy (www.domkulturywesola.net) oraz w mediach społecznościowych (www.facebook.com/okwesola, www.instagram.com/ok_wesola, www.youtube.com/channel/UC_B5hWmFCdGp99d2N2tpa0w). Przysługuje mi prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie

  z powyższymi zapisami, klauzulą informacyjną oraz regulaminem wydarzenia i zgadzam się ich postanowieniami.

  Regulamin:

  100 lat Lema – czytanie Lema przez mieszkańców Wesołej w 100. rocznicę urodzin autora

  Regulamin projektu artystycznego

  § 1 Organizator

  Organizatorem projektu  jest Ośrodek Kultury w Dzielnicy Wesoła m.st. Warszawy.

  § 2 Cel

  Celem projektu jest promowanie czytelnictwa oraz twórczości Stanisława Lema, aktywizacja mieszkańców Dzielnicy Wesoła oraz zachęcenie do międzypokoleniowego dialogu i refleksji.

  § 3 Przedmiot

  Przedmiotem projektu jest nagranie wskazanego przez Organizatora fragmentu opowiadania Stanisława Lema pt. „Maszyna Trurla”.

  Docelowo z przesłanych fragmentów powstanie zmontowany materiał video.

  § 4 Uczestnicy

  Projekt skierowany jest do wszystkich mieszkańców Dzielnicy Wesoła m.st. Warszawy – dzieci, młodzieży, osób dorosłych oraz seniorów.

  § 5 Zasady udziału

  1. Uczestnik poprzez wypełnienie formularza na stronie https://domkulturywesola.net/wydarzenie/maszyna-ruszyla-mieszkancy-czytaja-lema-roklema/ zgłasza chęć udziału w projekcie.

  2. Organizator przesyła fragment opowiadania uczestnikowi.

  3. Nazwa pliku video, który uczestnik będzie odsyłał Organizatorowi powinna zawierać imię i nazwisko uczestnika.

  4. Należy zadbać o odpowiednią jakość nagrania pod względem technicznym. Plik w formacie mp4 lub mov, mts. Rozdzielczość: Full HD 1080p lub UHD 4k. Klatkarz: 25 lub 30 klatek na sekundę, format 16:9 w poziomie.

  5. Autor video lub rodzic/opiekun prawny niepełnoletniego autora biorącego udział w projekcie wyraża zgodę na przetwarzanie i nieodpłatne oraz nieograniczone czasowo wykorzystanie swojego wizerunku poprzez zamieszczenie filmiku video w swoim wykonaniu na stronie internetowej Ośrodka Kultury w Dzielnicy Wesoła m.st. Warszawy (www.domkulturywesola.net) oraz w mediach społecznościowych:

  Ośrodka zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. 2019 poz.1231). Autorowi przysługuje prawo do cofnięcia zgody na wykorzystanie filmiku, w dowolnym momencie od jego przekazania Ośrodkowi Kultury w Dzielnicy Wesoła m. st. Warszawy. Cofnięcie zgody skutkuje natychmiastowym usunięciem filmiku ze wszystkich kanałów przekazu.

  6. Autor video lub rodzic/opiekun prawny niepełnoletniego autora biorącego udział w projekcie wyraża zgodę na umieszczenie swojego pełnego imienia i nazwiska na stronie internetowej Ośrodka Kultury w Dzielnicy Wesoła m.st. Warszawy (www.domkulturywesola.net) oraz w mediach społecznościowych:

  Autorowi przysługuje prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie.

  7. Nadesłanie fragmentu video oznacza akceptację warunków regulaminu.

  § 6 Termin i adres nadsyłania video

  Film należy przesłać za pośrednictwem serwisu wetransfer.com lub innego służącego do transferu danych na adres: kierownik.pogodna@domkulturywesola.net do dnia 31 lipca 2021 r.

  § 7 Finał

  Premiera materiału video będzie miała miejsce dnia 12 września 2021 r. na stronie internetowej Ośrodka Kultury www.domkutlurywesola.net, w mediach społecznościowych oraz podczas finału obchodów 100. rocznicy urodzin Stanisława Lema.

  Klauzula informacyjna Ośrodka Kultury w Dzielnicy Wesoła

  1. Administratorem przetwarzanych danych osobowych jest Ośrodek Kultury w Dzielnicy Wesoła m.st. Warszawy, 05-075 Warszawa, ul. Starzyńskiego 21, reprezentowany przez Dyrektora.
  2. W sprawach związanych z danymi osobowymi można kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych, e-mail: iod@safeguard.com.pl
  3. Dane osobowe będą przetwarzane w oparciu o przesłanki zgodne z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady  (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r tj. RODO w celu realizacji statutowych zadań Ośrodka Kultury w Dzielnicy Wesoła m.st. Warszawy związanych z organizacją Przeglądu, na podstawie przepisów prawa powszechnie obowiązującego i prawa miejscowego, zgodnie z art.6 ust.1 lit. c i e oraz zgodnie z art. 6 ustęp 1 lit b (realizacja umowy) rozumianej jako oparte na regulaminie zgłoszenie oraz uczestnictwo w Przeglądzie.
  4. W przypadku wykorzystania wizerunku przesłanką przetwarzania jest zgoda czyli art. 6 ust. 1 lit a, jest ona dobrowolna i jej brak bądź cofnięcie nie ma wpływu na przetwarzania danych, co do których istnieją inne przesłanki przetwarzania.
  5. Odbiorcami danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych  na podstawie przepisów prawa .
  6. Dane osobowe przechowywane będą w czasie określonym przepisami prawa przez 3 lata od 1.01.2021 r.
  7. Osoba, której dane są przetwarzane przysługuje prawo dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania, a w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych do jej wycofania, skorzystanie  z prawa cofnięcia zgody nie ma wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce do momentu wycofania zgody.
  8. Osoba, której dane są przetwarzane ma  prawo do przenoszenia  danych osobowych do wskazanych podmiotów.
  9. Osobie, której dane są przetwarzane ma  prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

  Dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu ani nie będą przekazywane do państw trzecich.

  Gdzie?

  Udostępnij Wydarzenie