Scroll to top

SZUKAMY PRACOWNIKA

Ośrodek Działań Twórczych POGODNA poszukuje pracownika na stanowisko Specjalisty ds. Programu i Promocji. Filia jest zlokalizowana w budynku przy ul. Jana Pawła II 25 w Warszawie – dzielnicy Wesoła, osiedlu Stara Miłosna.

Stanowisko pracy spełnia wymogi zatrudnienia pracownika administracyjno – biurowego. Podstawowe wyposażenie stanowiska pracy to: zestaw komputerowy z oprogramowaniem. Obsługa komputera powyżej 4 godzin na dobę.

TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA OFERT : do 30.04.2022 r. na adres: kadry@domkulturywesola.net.

PODSTAWOWY ZAKRES ZADAŃ:
1) opracowywanie projektów rocznych kierunków rozwoju działalności programowej i promocyjnej;
2) udział w organizowanych imprezach oraz w miarę potrzeb również w soboty i niedziele w ramach ustalonych dyżurów;
3) promowanie dokonań kulturalnych tj. koncertów, występów teatralnych, wystaw, prelekcji, pokazów multimedialnych, konkursów;
4) inicjowanie nowych form działalności programowej i promocyjnej;
5) opracowywanie i redagowanie plakatów programowych, zaproszeń, ulotek informacyjnych oraz tekstów związanych z działalnością programową;
6) organizowanie dystrybucji materiałów promocyjnych;
7) przedstawianie propozycji reklamowych, gadżetów, broszur, wydawnictw itp. promujących działania na zewnątrz;
8) utrzymywanie bieżących kontaktów z mediami w szczególności lokalnymi;
9) przygotowywanie i zamieszczanie na stronie internetowej ODT Pogodna informacji o działalności programowej;
10) prowadzenie dokumentacji audiowizualnej z organizowanych wydarzeń;
11) współudział w organizowaniu konferencji prasowych, autoryzacji wywiadów oraz udzielaniu odpowiedzi na artykuły prasowe;
12) podejmowanie działań w zakresie pozyskiwania sponsorów na rzecz organizowanych imprez artystycznych;

WYMAGANIA:

• Wykształcenie: minimum średnie
• Doświadczenie na podobnym stanowisku będzie dodatkowym atutem
• Komunikatywność, kreatywność
• Dobra znajomość obsługi komputera

OFERUJEMY:

1) Umowę o pracę w wymiarze 3/4 etatu;
2) Możliwość przystąpienia do grupowego ubezpieczenia;
3) Stabilne zatrudnienie;
4) Możliwość rozwoju osobistego;
5) Praca w młodym, kreatywnym zespole.

Dokumenty niezbędne:
• Życiorys/CV
• oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru

 

DANE OSOBOWE – KLAUZULA INFORMACYJNA
Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).
Każdy kandydat przystępujący do naboru podaje swoje dane dobrowolnie. Bez podania wymaganych danych osobowych nie będzie możliwy udział w naborze.
• Administrator danych i kontakt do niego: Dyrektor Ośrodka Kultury w Dzielnicy Wesoła m. st. Warszawa z siedzibą przy ul. Starzyńskiego 21, 05-075 Warszawa, nr tel.: 22 773 61 88, adres e-mail: wesolakultura@domkulturywesola.net
• Cel przetwarzania danych: przeprowadzenie naboru na w/w stanowisko pracy
• Informacje o odbiorcach danych: –
• Okres przechowywania danych: czas niezbędny do przeprowadzenia naboru na stanowisko pracy.
• Uprawnienia:
o prawo żądania od administratora danych dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania tych danych, a także prawo do przeniesienia danych; żądanie w tej sprawie można przesłać na adres kontaktowy administratora danych, podany powyżej
o prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego
• Podstawa prawna przetwarzania danych: art. 221 Kodeksu pracy oraz art. 26 i nast. ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej w zw. z art. 6 ust. 1 lit. c RODO
• Inne informacje: podane dane nie będą podstawą do zautomatyzowanego podejmowania decyzji; nie będą też profilowane.

 

PRZEWIDYWANY TERMIN ZAKOŃCZENIA REKRUTACJI : 16.05.2022 r.

UPRZEJMIE INFORMUJEMY, ŻE ODEZWIEMY SIĘ DO WYBRANYCH KANDYDATÓW.