Scroll to top

Oferta pracy – Specjalista ds. Sekcji i Obsługi, 3/4 etatu

Ośrodek Kultury w Dzielnicy Wesoła m.st. Warszawy jest zlokalizowany w dwukondygnacyjnym budynku przy ul. Stefana Starzyńskiego 21, 05-075 Warszawa-Wesoła, bez windy. Budynek nie jest przystosowany do pracy osób niepełnosprawnych. Stanowisko pracy spełnia wymogi zatrudnienia pracownika administracyjno- biurowego.
Podstawowe wyposażenie stanowiska to zestaw komputerowy z oprogramowaniem.
Obsługa komputera powyżej 4 godzin na dobę.

PODSTAWOWY ZAKRES ZADAŃ

1) opracowywanie propozycji rocznych kierunków promocji działalności sekcji artystycznych oraz cyklicznych innych form zainteresowań kulturalnych,
2) opracowywanie dziennego i godzinowego planu wykorzystywania pomieszczeń dla sekcji artystycznych oraz cyklicznych innych form zainteresowań kulturalnych,
3) wyszukiwanie miejsc, gdzie sekcje mogłyby prezentować swój dorobek oraz nawiązywanie współpracy z innymi instytucjami kultury w tym zakresie,
4) przygotowywanie niezbędnych materiałów, broszur, ulotek itp.., promujących działania sekcji oraz cyklicznych innych form zainteresowań kulturalnych,
5) redagowanie informacji o działających sekcjach i innych formach zainteresowań kulturalnych,
6) sprawdzanie wpłat za zajęcia, uzupełnianie informacji o wpłatach w dziennikach zajęć, monitowanie zaległości oraz nadzór nad stosowaniem regulaminu uczestnictwa w zajęciach,
7) bieżąca współpraca z instruktorami prowadzącymi zajęcia,
8) miesięczne prowadzenie i ewidencjonowanie godzin pracy instruktorów zajęć, w celu naliczenia im wynagrodzenia,
9) przygotowanie i zamieszczenie na stronie internetowej materiałów informacyjnych o działalności sekcji i innych formach zainteresowań kulturalnych,
10) praca według ustalonego harmonogramu pracy również w godzinach popołudniowych oraz udział w organizowanych imprezach, w miarę potrzeb także w soboty i niedziele.

WYMAGANIA

• Wykształcenie: minimum średnie
• Doświadczenie na podobnym stanowisku będzie dodatkowym atutem
• Komunikatywność, kreatywność
• Dobra znajomość obsługi komputera

OFERUJEMY

1) Wynagrodzenie:
– wynagrodzenie zasadnicze: 3 000,00 zł. brutto dla ¾ etatu,
– dodatek za wieloletnią pracę zwany „dodatkiem za wysługę lat” .
2) Możliwość przystąpienia do pracowniczego ubezpieczenia grupowego,
3) Praca w młodym, kreatywnym zespole.

WARUNKI APLIKOWANIA

Dokumenty niezbędne:
• Życiorys/CV
• oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru

TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA OFERT : do 30.09.2023 r.
na adres: kadry@domkulturywesola.net

DANE OSOBOWE – KLAUZULA INFORMACYJNA

Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

Każdy kandydat przystępujący do naboru podaje swoje dane dobrowolnie. Bez podania wymaganych danych osobowych nie będzie możliwy udział w naborze.
• Administrator danych i kontakt do niego: Dyrektor Ośrodka Kultury w Dzielnicy Wesoła m. st. Warszawa z siedzibą przy ul. Starzyńskiego 21, 05-075 Warszawa, nr tel.: 22 773 61 88, adres e-mail: wesolakultura@domkulturywesola.net
• Cel przetwarzania danych: przeprowadzenie naboru na w/w stanowisko pracy
• Informacje o odbiorcach danych: –
• Okres przechowywania danych: czas niezbędny do przeprowadzenia naboru na stanowisko pracy
• Uprawnienia:
o prawo żądania od administratora danych dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania tych danych, a także prawo do przeniesienia danych; żądanie w tej sprawie można przesłać na adres kontaktowy administratora danych, podany powyżej
o prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego
• Podstawa prawna przetwarzania danych: art. 221 Kodeksu pracy oraz art. 26 i nast. ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej w zw. z art. 6 ust. 1 lit. c RODO
• Inne informacje: podane dane nie będą podstawą do zautomatyzowanego podejmowania decyzji; nie będą też profilowane

PRZEWIDYWANY TERMIN ZAKOŃCZENIA REKRUTACJI: 6.10.2023 R.

UPRZEJMIE INFORMUJEMY, ŻE ODEZWIEMY SIĘ DO WYBRANYCH KANDYDATÓW.