Scroll to top

ODT Zielona – zajęcia dla wszystkich grup wiekowych

NAUKA GRY NA PIANINIE ZAJĘCIA INDYWIDUALNE

Instruktor: Małgorzata Feldgebel

Wiek: dzieci 6+, młodzież, dorośli

Termin: wtorki, godziny zajęć są ustalane indywidualnie z instruktorem

Czas trwania zajęć: 45 minut

Koszt zajęć:  70 zł/1 zajęcia

W trakcie zajęć uczymy się grać ze słuchu, poznajemy też zapis nutowy aby móc wykonywać ulubione utwory. Od pierwszej lekcji uczeń gra z nauczycielem, przez co satysfakcja z pokonywania kolejnych etapów nauki jest większa. Nauka dostosowana jest do możliwości ucznia, zajęcia odbywają się w swobodnej, bezstresowej atmosferze. Realizujemy muzyczne marzenia i uczymy się grać ulubione utwory dostosowane do poziomu umiejętności młodego muzyka.

Link do zapisów: www.strefazajec.pl/pianino

Kontakt ws. sekcji: (22) 506 51 57 | 514 047 332


NAUKA GRY NA SKRZYPCACH ZAJĘCIA INDYWIDUALNE

Instruktor: Małgorzata Feldgebel

Wiek: dzieci 6+, młodzież, dorośli

Termin: wtorki, godziny zajęć są ustalane indywidualnie z instruktorem

Czas trwania zajęć: 45 minut

Koszt zajęć: 70 zł/1 zajęcia

Skrzypce to piękny i pełen zaskakujących możliwości instrument. Szybkość nauki dostosowana jest do możliwości ucznia. Również sam instrument dopasowany jest do wieku młodego adepta muzyki. Program zajęć obejmuje naukę gry ze słuchu a także z nut. Uczeń poznaje możliwości skrzypiec od pierwszej lekcji i od początku gra w towarzystwie drugiego instrumentu, ucząc się muzycznej współpracy.  Plan spotkań obejmuje też naukę notacji nutowej, która pozwoli na realizowanie muzycznych życzeń i marzeń ucznia. Zajęcia uczą wrażliwości na piękno muzyki i pewności siebie w czasie występów publicznych.

Link do zapisów: www.strefazajec.pl/skrzypce

Kontakt ws. sekcji: (22) 506 51 57 | 514 047 332


STUDIO PIOSENKI  ZAJĘCIA INDYWIDUALNE

Instruktor: Agata Bartłomiejczyk

Wiek: dzieci 8+, młodzież, dorośli

Termin: czwartki, godziny zajęć ustalane są indywidualnie z instruktorem

Czas trwania zajęć: 45 minut

Koszt zajęć: 70 zł/1 zajęcia

Najważniejszym celem Studia Piosenki jest umuzykalnianie dzieci, młodzieży, a także dorosłych. Podczas indywidualnych zajęć uczeń pozyskuje wiedzę dotyczącą prawidłowej emisji głosu, a także oswaja się z prawidłami sceny. Jedna lekcja trwa 45 minut, na które składa się rozgrzewka, rozśpiewka oraz praca nad repertuarem dobranym do umiejętności i preferencji uczestnika. W trakcie spotkań z uczeń ćwiczy dykcję, a także poznaje mechanizm pracy aparatu głosowego – podstawy związane z jego budową oraz higieną. Piosenki wykonywane przez ucznia na zajęciach dobierane są adekwatnie do jego zaawansowania technicznego, a także dojrzałości emocjonalnej, co ułatwia pracę nad ich interpretacją. Uczestnik poznaje podstawy zasad muzyki, dzięki którym może w przyszłości samodzielnie pochylić się nad repertuarem. Podczas zajęć uczeń wykonuje utwory z podkładami muzycznymi, do których może ćwiczyć także w domu.

Link do zapisów: www.strefazajec.pl/studio-piosenki

Kontakt ws. sekcji: (22) 506 51 57 | 514 047 332