Scroll to top

Made in Wesoła

20 lat temu Wesoła stała się częścią Warszawy – z tej okazji zapraszamy dzieci i młodzież do udziału w niezwykłym projekcie. Wspólnie stworzymy instalację artystyczną, wydamy komiks i opracujemy Dźwiękową Mapę Wesołej. Będzie się działo!

W tym roku przypada ważna, lokalna rocznica – 20-lecie przyłączenia Wesołej do Warszawy. W świadomości starszych mieszkańców tego regionu wciąż żywy jest obraz samodzielnej miejscowości i zmian jakie zaszły w ich otoczeniu po 2002 roku. Wśród dzieci i młodzieży, urodzonych już jako Warszawiacy i Warszawianki – to wspomnienie jest obce i odległe. Stąd potrzeba włączenia młodszych pokoleń w dzielnicowe obchody, które chcemy potraktować jako punkt wyjścia do rozmów o historii dzielnicy, o lokalnym patriotyzmie, obywatelskim zaangażowaniu i o tożsamości.

Zapraszamy dzieci i młodzież w wieku od 9 do 15 lat na:

 • warsztaty artystyczno-konstruktorskie, podczas których powstanie instalacja artystyczna nawiązująca do wspomnianej rocznicy;
 • warsztaty dźwiękowe, których efektem będzie Dźwiękowa Mapa Wesołej;
 • warsztaty komiksowe, które zaowocują wydaniem publikacji.

Planowane przez nas warsztaty mają na celu rozwój zdolności manualnych, cyfrowych i artystycznych wśród dzieci i młodzieży. Projekt finansuje m.st. Warszawa.


WARSZTATY ARTYSTYCZNO-KONSTRUKTORSKIE

 • Termin: 28 czerwca – 2 lipca
 • Miejsce: Ośrodek Kultury, siedziba główna (ul. Starzyńskiego 21)
 • Odbiorcy: młodzież w wieku 12-15 lat. Obowiązują zapisy przez formularz zgłoszeniowy. Ilość miejsc: 10

Podczas warsztatów młodzież pod okiem instruktora stworzy wyjątkową instalację artystyczną. Realizacja w przeważającej swojej części zakłada płaskorzeźbę z drewna (o średnicy ok. 2 m), która będzie nieznacznie wystawać ponad poziom okalającego terenu, oraz część zwieńczającą, umieszczoną ponad nią. Elementem poziomym będzie strukturalna sylwetka Warszawy, gdzie każda z dzielnic zostanie wyodrębniona, poprzez zmienny układ rysunku desek oraz nasycenie barwne. Całość zostanie wpisana w koło, o promienistym układzie, także wykonanym z drewna. Bryła przedstawiająca żołądź dębu, wykonana z drewna i metalu, zostanie zamocowana w obszarze sylwetki dzielnicy Wesoła (60% terenu dzielnicy zajmują lasy, a liście dębu są elementem herbu Wesołej, stąd wybór tego symbolu). Młodzież zostanie zaangażowana w przygotowanie instalacji m.in. poprzez przygotowanie szablonów, wycinanie konturów poszczególnych dzielnic z drewna, szlifowanie, impregnację itp. Prace będą wykonywane pod nadzorem i przy wsparciu instruktora.

HARMONOGRAM:

 • 28.06, godz. 10:00-16:00 wycieczka do Parku Rzeźb na Bródnie + warsztaty z zakresu edukacji obywatelskiej. Podczas wycieczki porozmawiamy o roli sztuki w przestrzeni publicznej. Poruszymy też pojęcia takie jak lokalność, tożsamość i patriotyzm. Prosimy zabrać ze sobą 2 bilety 75-minutowe oraz coś do jedzenia. Spotykamy się przy Ośrodku Kultury (ul. Starzyńskiego 21).
 • 29.06-2.07, godz. 10:00-13:00 – tworzenie instalacji artystycznej. Miejsce: Ośrodek Kultury (ul. Starzyńskiego 21). Prosimy zadbać o odzież ochronną.

ZAPISY na warsztaty artystyczno-konstruktorskie przez formularz zgłoszeniowy: https://forms.gle/DVwekoSTWCGFxfbi9


Wstępny szkic projektu instalacji artystycznej.
Autor: Janusz Maciąg

WARSZTATY DŹWIĘKOWE

 • Termin: 27 czerwca – 1 lipca
 • Miejsce: Ośrodek Działań Twórczych Zielona (ul. Wilanowska 3)
 • Odbiorcy: dzieci i młodzież w wieku 10-15 lat. Obowiązują zapisy przez formularz zgłoszeniowy. Ilość miejsc: 5

Efektem warsztatów będzie opracowanie Dźwiękowej Mapy Wesołej pod kierunkiem i przy wsparciu specjalisty ds. audiowizualnych. Pomysł opiera się na idei pejzaży dźwiękowych. Podczas nagrywania i tworzenia mapy uczestnicy zostają uwrażliwieni na strukturę dźwiękową otoczenia oraz poznają zagadnienia związane z ekologią dźwięku. Niezmiernie ważnym elementem jest również aspekt historyczny, ponieważ otoczenie dźwiękowe jest w nieustającym ruchu a zapisane cyfrowo dźwięki odtworzone za np. 10 lat stanowią wartość społeczno-kulturową.

HARMONOGRAM:

 • 27.06, godz. 13:00-18:00 – warsztaty z zakresu edukacji obywatelskiej (2h) + prelekcja nt. idei pejzaży dźwiękowych, połączona z nauką obsługi sprzętu (3h). Miejsce: ODT Zielona (ul. Wilanowska 3). Prosimy zabrać ze sobą posiłek.
 • 28.06, godz. 15:00-18:00 – nagrywanie dźwięków na osiedlu Zielona. Zbiórka pod ODT Zielona (ul. Wilanowska 3).
 • 29.06, godz. 15:00-18:00 – nagrywanie dźwięków w centrum dzielnicy. Zbiórka na stacji PKP Wesoła.
 • 30.06, godz. 15:00-18:00 – nagrywanie dźwięków na osiedlu Stara Miłosna. Zbiórka pod ODT Pogodna (ul. Jana Pawła II 25).
 • 1.07, godz. 15:00-18:00 – montaż i obróbka zarejestrowanych dźwięków. Miejsce: ODT Zielona (ul. Wilanowska 3).

ZAPISY na warsztaty dźwiękowe przez formularz zgłoszeniowy: https://forms.gle/xW6qb4mjQgfXRxDR6


WARSZTATY KOMIKSOWE

 • Termin: 27 czerwca – 1 lipca
 • Miejsce: Ośrodek Działań Twórczych Pogodna (ul. Jana Pawła II 25)
 • Odbiorcy: dzieci w wieku 9-13 lat. Obowiązują zapisy przez formularz zgłoszeniowy. Ilość miejsc: 15

W czasie spotkań dzieci będą miały okazję poznać tajniki komiksowego warsztatu i omówić środki wyrazu, które mogą zastosować w opowieści, by precyzyjnie przedstawić na papierze swój pomysł. Następnie zaprojektują własnych bohaterów i stworzą komiks bazujący na historii dzielnicy Wesoła, ale oparty o ich autorski scenariusz. Komiks zostanie przygotowany pod okiem i z pomocą Instruktora – rysowniczki i twórczyni komiksów Edyty Bystroń (https://www.facebook.com/edyta.bystron.komiksy). Komiks zostanie opublikowany w wersji cyfrowej oraz wydany w wersji papierowej (200 egzemplarzy).

HARMONOGRAM:

 • 27.06, godz. 10:00-13:30 – warsztaty z zakresu edukacji obywatelskiej + omówienie podstawowych zagadnień z dziedziny komiksowej. Miejsce: ODT Pogodna (ul. Jana Pawła II 25).
 • 28.06-1.07, godz. 10:00-11:30 – prace nad komiksem. Miejsce: ODT Pogodna (ul. Jana Pawła II 25).

ZAPISY na warsztaty komiksowe przez formularz zgłoszeniowy: https://forms.gle/uA3RvHnSaFLYwQ1S9