Scroll to top

Zajęcia Młodzież

RYSUNEK I MALARSTWO

Zajęcia mają na celu rozbudzanie poczucia piękna i wrażliwości estetycznej, poszerzanie wiedzy o różnych technikach rysunkowych i malarskich (znane techniki malarskie w niezwykłych odsłonach) oraz doskonalenie umiejętności warsztatowych. Efektem końcowym będzie m.in. prezentowanie prac i ich autorów podczas wystaw.

Termin:

I grupa – poniedziałki, godz.18.00-20.00

II grupa – środy, godz.18.00-20.00

III grupa – środy,godz.16.00-18.00

Koszt zajęć: 80 zł/m-c

IV grupa – poniedziałki i środy, godz.18.00-20.00

Koszt zajęć: 120 zł/m-c

Miejsce: filia ODT „Pogodna”

Instruktor: Bożena Klasa

RYSUNEK I MALARSTWO

Zajęcia są przeznaczone dla młodzieży oraz zdolnych dzieci pragnących nabyć lub udoskonalić umiejętności rysunku i malarstwa. Pod okiem doświadczonego pedagoga mają szansę rozwinąć swoje umiejętności. Tematami prac będą: studium martwej natury, postać modela, kopia obrazu słynnego malarza lub praca w plenerze. Każdy pracuje indywidualnie. Uczestnicy otrzymują wskazówki, jak rozwinąć swoją pracę. Na zajęciach doskonalimy warsztat malarski oraz umiejętność wnikliwej obserwacji otaczającego nas świata. Poznajemy zasady kompozycji, perspektywy, teorię koloru.

Miejsce: Ośrodek Kultury Wesoła

Termin: czwartki, godz.17.30-19.00 (młodzież 12-18 lat)

Instruktor: Grażyna Bany

Koszt zajęć: 75 zł/m-c

CERAMIKA

Praca z gliną sprawia, że obcujemy z żywiołami. Glina wyjęta z ziemi i oczyszczona dzięki wodzie staje się plastyczna w naszych dłoniach. Dzięki temu nabiera wymyślonego przez nas kształtu. Powietrze suszy stworzone przez nas prace, a ogień ostatecznie je utrwala.

Miejsce: filia ODT „Pogodna”

Termin: wtorki, godz.

17.00-19.00 (dzieci)

19.00-21.00 (młodzież)

piątki, godz.

17.00-19.00 (dzieci)

19.00-21.00 (młodzież)

Miejsce: Ośrodek Kultury Wesoła

Termin: poniedziałki, godz.19.00-21.00 (młodzież, dorośli)

Instruktor: Dorota Łasisz

Koszt zajęć: 95 zł/m-c

GIMNASTYKA KOREKCYJNA

Ćwiczenia dla dzieci i młodzieży z wadami postawy, a także tych, dla których zajęcia są dodatkową, atrakcyjną formą ruchu. Ćwiczenia przeplatane są grami i zabawami ruchowymi o charakterze korekcyjno-kompensacyjnym.

Termin: wtorki i czwartki, godz.17.00-17.45

Miejsce: Ośrodek Kultury Wesoła

Instruktor: Jarosław Nowotko

Koszt zajęć: 60 zł /m-c

ZAJĘCIA AKTORSKIE „IMPRO”

Spotkania z „IMPRO” są doskonałą okazją do integracji i pobudzenia twórczego potencjału tkwiącego w uczestnikach. To forma warsztatów teatralnych łączących tradycyjną sztukę teatralną z improwizacją. Zajęcia redukują stres (w tym też związany z występem publicznym), inspirują spontaniczność, otwierają „aktora” na akceptowanie zmian, relaksują organizm

Termin: wtorki, godz.16.30-18.00

Miejsce: filia ODT „Pogodna”

Instruktor: Olga Miłaszewska

Koszt zajęć: 120 zł/m-c

STUDIO PIOSENKI zajęcia indywidualne

Na zajęciach pracujemy nad intonacją, dykcją, interpretacją piosenki, emisją głosu, prawidłowym oddechem oraz ruchem scenicznym. Pokonujemy swoje słabości, czerpiąc z muzyki przyjemność, aktywnie muzykując.

Termin: poniedziałki, godziny zajęć są ustalane indywidualnie z instruktorem (dzieci po 7 roku życia)

Miejsce: filia ODT „Pogodna”

Termin: środy, godziny zajęć są ustalane indywidualnie z instruktorem (dzieci po 7 roku życia)

Miejsce: Ośrodek Kultury Wesoła

Instruktor: Agata Bartłomiejczyk

Koszt zajęć: 55 zł/1 zajęcia

UKULELE/GITARA klasyczna, elektro-akustyczna, elektryczna

Program warsztatów obejmuje lekcje gry na ukulele lub gitarze klasycznej, elektro-akustycznej i elektrycznej. Uczymy tych, którzy już grają i chcą to robić lepiej, jak i tych, którzy swoją przygodę z ukulele i gitarą dopiero zaczynają. Pomagamy rozbudzić zamiłowanie do muzyki i rozwijać talent.

Miejsce: filia ODT „Pogodna”

Termin: środy, godziny zajęć są ustalane indywidualnie z instruktorem

Instruktor: Roman Sadowski

Koszt zajęć:

  • 65 zł/1 zajęcia (zajęcia indywidualne, dzieci po 7 r.ż., młodzież i dorośli)
  • 45 zł/1 zajęcia (zajęcia indywidualne, dzieci 5-7 lat)
  • 50 zł os./lekcja (zajęcia w grupie do 2 os.; dla uczestników powyżej 7 r.ż.)

Miejsce: Ośrodek Kultury

Termin: wtorki, godziny zajęć są ustalane indywidualnie z instruktorem

Instruktor: Roman Sadowski

Koszt zajęć:

  • 65 zł/1 zajęcia (zajęcia indywidualne, dzieci po 7 r.ż., młodzież i dorośli)
  • 45 zł/1 zajęcia (zajęcia indywidualne, dzieci 5-7 lat)
  • 50 zł/1 zajęcia (zajęcia w grupach 2-osobowych, dzieci po 7 r.ż., młodzież i dorośli)

Nauka gry na PIANINIE

Indywidualne zajęcia dla dzieci i młodzieży, chętnych do rozwijania swoich zdolności muzycznych. Na zajęciach pracujemy nad odpowiednią postawą ciała podczas gry, kształceniem słuchu, uczymy się czytać nuty, poznajemy podstawy teorii muzyki, ćwiczymy gamy i gramy utwory muzyczne dostosowane odpowiednio do predyspozycji i poziomu zaawansowania uczestników.

Termin: poniedziałki, czwartki, godziny ustalane indywidualnie (dzieci po 6 r.ż., młodzież, dorośli)

Miejsce: Ośrodek Kultury Wesoła

Instruktor: Piotr Iwański

Koszt zajęć: 70 zł/lekcja

JĘZYK WŁOSKI

Parliamo Italiano!, czyli „Mówimy po włosku!” to kurs języka włoskiego od podstaw dla dorosłych i młodzieży. Założeniem kursu jest praktyczna nauka języka poprzez mówienie, słuchanie i czytanie prostych tekstów oraz ćwiczenie elementarnych zagadnień gramatycznych. Do zobaczenia, a presto!

Miejsce: Ośrodek Kultury

Termin: czwartki, godz.18.45-19.45 (młodzież 16+, dorośli – grupa początkująca)

Instruktor: Agnieszka Janicka- Szweda

Koszt zajęć: 60 zł/m-c

PRACOWNIA PRZYRODNIKA

To nie wkuwanie faktów ale ich zdobywanie jest podstawą nauki. Przyrodnicy – amatorzy odgrywają dziś wielką rolę w postępie badań. Te zajęcia mają być dla dzieci i młodzieży drogą wejścia do tego grona. Do dyspozycji będą różne narzędzia, od kluczy do rozpoznawania gatunków, poprzez przyrządy pomiarowe i analizy chemiczne, aż do mikroskopów wyposażonych w kamery cyfrowe. Zajęcia są przyjazne dla osób ze spektrum autyzmu. Wpisują się w tradycję sąsiedzkich warsztatów „Nornik Łąking”.

Miejsce: Ośrodek Kultury

Termin: środy, godz.17.45-19.15 (11-15 lat)

Instruktor: Dorota Wrońska

Koszt zajęć: 80 zł/m-c

Wielkość czcionki